Nokia 6303i themes Stripe Light


NOKIA 6303i classic themes StripeLight mod icon.